Kontakt

Arbetareföreningens Hus Kontaktpersoner är:

Ordförande Annika Ebenholm (tfn 0706-637775),
Vice ordförande Eje Grönquist (tfn  0768-895480),
Kassör Peter Nagler  (tfn 0707-725197).

E-mailaddressen är info@arbetareforeningshusthn.se.

 

Välkomna att höra av er!