Historia

Arbetareföreningens hus i Trollhättan bildades år 1867 och föreningen var opolitisk. Ordförande blev Kyrkoherde P Magnus Åberg och föreningen fick en stor medlemsanslutning. Orsaken att föreningen bildades kan man söka i den stora omvälvning som samhället genomgick under denna tidsepok i Trollhättan. Ganska snart bildades olika föreningar, med anknytning till Arbetareföreningen, som hjälpte medlemmarna med bra priser på mat, sjukhjälp och begravningshjälp. En annan viktigt sak var att berika fritiden med olika muntrationer, som nöjen, kultur och utbildning. Även sång- och musikkår bildades.

Som en möjlighet att samla olika sorters verksamheter byggde man Arbetareföreningens Hus år 1875 vid kanalen i kvarteret Svan. Olika föreningar startades i dessa lokaler och bland annat bildades Folkets Hus. Konsum i Trollhättan startades upp kring detta hus och flyttade 1948 till kvarteret Diana, för att 1976 flytta till kvarteret Oden och därefter 1987 till Överby. Arbetareföreningens Hus blev det nav, där flera verksamheter i Trollhättan föddes och flyttat ut i Trollhättan, för att tjäna befolkningen i staden.

Arbetareföreningens Hus